Korstole syd

Til højre for altret står korstole af eg, i gotiske stil, nærbeslægtede med Roskilde Domkirkes fra 1420.

Sidelænene har over og under klapsæderne fritstående støttepiller og gennembrydninger, formede som gotiske stavværksvinduer, forkanterne ender i frit udarbejdede hoveder. Øverst en skrå-baldakin med reliefskæringer.

Sydsidens 13 relieffer, i firkløverformede rammer uden om i hvilke der er konger og profeter med skriftbånd, som fra venstre mod højre forestiller følgende scener af det nye testamente:

 1. Kristus forrådes ved et kys, Peter hugger øret af Malchus, Kristus læger det
 2. Kristus tornekrones
 3. Kristus bærer sit kors
 4. Kristus korsfæstes
 5. Kristus gravlægges
 6. Kristus udfrier Adam og Eva af dødsriget
 7. Kristus opstår af graven
 8. Kristus åbenbarer sig for Maria Magdalene
 9. Kristus åbenbarer sig for Thomas
 10. Kristi Himmelfart
 11. Pinseunderet
 12. Marias himmelkroning
 13. Kristus i sin herlighed

Ende gavlen til venstre (inderside) har et relief af den hellige Gertrud, på ydersiden forneden Kristoforus, foroven et tårn med stavværksvinduer og spir, medens topstykket har krabbegavl.

Korstolene, der bærer adskillige indskårne navne, det ældste fra 1588, stammende fra latinskolens disciple, stod før i kirkens korsskæring, men blev ved den sidste istandsættelse flyttet op i højkoret.