Epitafium Peter Johansen Neergaard

Epitafium over krigsråd Peter Johansen Neergaard, herre til Ringsted kloster, født 13. december 1702, død 27. august 1772 og hustru Kirstine Tønnesen født 15. december 1717, død 3. december 1751.

Epitafiet der er opsat 1775 af deres tre efterlevende børn, der købte gravstedet i 1773, er af hvidt og gråt norsk marmor med indskriftsplade. Til siderne er figurer af vindskibelighed og moderkærlighed, forneden ægteparrets portrætmedaljoner.

Han var søn af Johan Thomæsen Neergaard til Fuglebjerggård og Grevensvænge og Sidsel Pedersdatter Wartberg, købte, efter at have været forpagter, 1741 for omkring 34.000 rigsdaler Ringsted Kloster med Kærupgård og 1745 Tryggevælde og Alslev, hvilke han igen afhændede 1751, da han købte Eskilstrup, som han dog atter solgte 1755, og Svenstrup, der er forblevet i hans efterslægts besiddelse. Endelig forøgede han 1763 sit gods med Merløsegård. I 1750 erhvervede han krigsrådstitel.

Epitafiet er udført af C.F. Stanley.

Se også Gravsten - Kirsten Tønnesdatter