Gravsten Preben Urne
Gravsten over Preben Urne født 7. juli 1620, død 17. februar 1621. Stenen er stærkt beskadiget.

Preben Urne var søn af Axel Urne til Ryegård, der 1615-25 var landsdommer i Sjælland og lensmand på Ringsted kloster.

Han og Birgitte Gyldenstierne fik 6 børn, hvoraf 5 døde som små. På stenen ses det etårige barn som er udhugget i fuld figur indenfor en dyb rundbuet arkade.

Stenen har i randkanter 16 våben som stammer fra fædre og mødre siden.