Kalkmaleri Kongefrisen

På sydsiden af korvæggen ses fire konger på rad.

Den første knælende, vistnok Valdemar den Store, idet Knud Lavard rimeligvis har været malet på apsisbuens pille, hvor kun nogle arkitektur-dekorationer og Guds velsignende hånd er bevaret. 

De følgende formodentlig Knud VI, Valdemar Sejr og Valdemar den Unge. De er alle stærkt restaurerede.

Fyrstefriserne på sydsiden i koret er blevet malet om i første halvdel af 1300 tallet i større format og med prægtigere farver (blå baggrund, spor af forgyldning er fundet på de gulbrune kroner).