Christian III bibel

Christian III's bibel 1550, i to bind. På forsider er trykt: "Hendrick Holck 1552" og indersider er skrevet: "Anno 1605 thenne bog horrer mig Dettloff Holck till medtt Rette och haffuer Jeg thend arffuitt efter mihn salige Fader Henrick Holck, Gudtt werre hanom nadig och barmhiertig. G: G: M: G: G: Dittloff Holck Egen Handtt". Mange danske og enkelte latinske tilskrevne marginalnoter med udlægninger og fortolkninger. Biblen er skænket den 25. juni 1920 til kirken af toldassistent, Kgl. vejer og måler C. P. Dyrhauge og Hustru.