Kong Birgers gravsten

Gravsten over svensk kong Birger Magnussen, (regeringsperiode 1290-1318) og dronning Margrete.

Birger født ca. 1280, død 3. maj 1321.

Han var søn af Magnus 1. Ladelås og Helvig af Holsten. Gift i november 1298 i Stockholm med Margrete Eriksdatter (Märta Eriksdotter af Danmark), datter af kong Erik Klipping. 
Den svenske kong Birger Magnusson og hans danske dronning Margrete var blevet landflygtige i Danmark siden 1318. Deres grav er anlagt oven i graven for Erik 4. - Plovpenning, hvis ben man flyttede til en af kirkens piller. 

Inskriptionen på er gravstenen er: Birger 9. Rex Sueciæ cum uxore sua Margrete (Birger 9. svensk konge med sin hustru Margrete).

Under samme gravsten ligger kong Birger 9. hustru dronning Margrete (Märta – svensk dronning).

Født 1277, død 3. oktober 1341.

Margrethe (Märta) var datter af kong Erik Klippinge og Agnes af Brandenburg og dansk prinsesse.

De fik tilsammen fire børn blandt andet Agnes, Kristine, Magnus.

Margrete blev kronet som dronning (af Sverige) 1302, men i 1306 tog kongens brødre, hertugerne Erik og Valdemar, den politiske magt ved den berygtede Håtunaleken og fik kongen spærret inde, det lykkedes dog Märta at få sin søn Magnus sendt hjem til sin bror, Erik 6. - Menved. Kongen gav efter to års indespærring sine brødre, hver en tredjedel af magten over Sverige, holdt forsoningsfest i Nyköpingshus og pågreb siden Erik og Valdemar, der blev sat i fængsel, hvor de døde af sult. 1318 flygtede Märta til Danmark, ægtemanden kom senere, døde 1321 og Märta levede sine sidste år som nonne i Sankt Peters kloster i Næstved.

Birger blev støttet af sin svoger Erik 6. Menved i Danmark og ved en fredsaftale i Helsingborg i 1310 blev Birger anerkendt som svensk konge, men modtog til forvaltning alene Østsverige og visse nordlige dele af riget. Vestsverige skulle tilhøre hertugerne, der dog i 1317 blev taget til fange af Birger i Nyköping, hvor de sultede ihjel. Birger flygtede i 1318 via Gotland til Danmark og døde her tre år efter.