Kalkmaleri Dronningefrise

På korvæggens nordside findes dronningefrisen, hvor kun en enkelt figur bevaret på mellemste pille, malet i rødbrun kontur uden dækfarver. Friserne er yderligere blevet malet om i midten af 1500 tallet, hvor de legemstore figurer iførtes tidens modedragter med pelskåber, pufærmer og baret og anbragtes i rige arkader. En lille rest heraf er bevaret på sydvæggen, et større stykke på nordvæggen.