Gravsten Jakob Jonsen Skave og hustru

Stenen er rejst over Jakob Jonsen Skave og hustru.

Stenen har en latinsk randskrift med minuskier: “anno domini mccclxxxi sculptus est lapis iste sub quo reqviescant (ø) Jacobus Jonszone dictus Scaue et Kerstina uxor eius orate pro eis” oversat: “I herrens år 1381 er denne sten hugget, under hvilken Hr. Jakob Jonsen, kaldet Skave, og hans hustru Kirstine hviler. Bed for dem”.

Stenen har hjørnerosetter og på stenens midte Skavevåben. Bogstavet "ø", der kun kendes som forkortelse for “obiit”, må sikkert opfattes som en fejlhugning for "d" (dominus).

Stenen måler 225 cm  x 130 cm og er udført i sandsten fra Öland, som er udhugget i 1381. 

Gravsten Jakob Jonsen Skave
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling