Epitafium Jørgen Nielsen Rothenburg

Epitafium over Jørgen Nielsen Rothenburg, by- og rådstueskriver, død 1737 og hans to hustruer Valborg Ibsdatter, død 1711, og Helvig Christensdatter Høm.

Epitafiet har et stort portrætmaleri med otte helfigurer: Mand, to hustruer og efterlevende børn (tre sønner og en datter af første ægteskab, en søn af andet ægteskab), i en anselig arkitektonisk barokramme af træ med figurer af tro og håb. Under billedet en kartouche med malet indskrift. Maleriet er signeret: M. Cardes.

Gravsten for to af døtrene Johanne og Valborg Rothenburg (død 1723 i sit alders første år), findes også i kirken.