Gravsten Knud Lavard
Knud Lavards oprindelige gravsten med lang latinsk tværskrift med reliefversaler. Foroven to volutter, forneden Slesvigs våben.

Oversættelse af den latinske skrift på Knud Lavards gravsten:

"Knud. Søn af Danernes konge ERIK EJEGOD.
Hertug i Slesvig, af Slavenland og Venderland, udnævnt og kronet konge over Abotriterne af kejser LOTHER, kaldes i baghold for mistanke angående kongeværdigheden i Danmark af sin fætter MAGNUS, søn af den da regerende danekonge NIELS, under foregivende af en hemmelig og venskabelig samtale, og nedhuggedes skammeligt den 7. januar 1131 i den nærliggende skov, Haraldsted skov, hvorfra han føres bort og begraves her, men han blev henført til helgernes tal og modtog guddommelig dyrkelse og ære i året 1170, idet sønnen VALDEMAR den første, udbad sig dette af Paven i Rom."

Se også den nye gravsten for Knud Lavard.

ældste gravsten knud lavard
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling