Gravsten Gert Krag Hansen

Gravsten over Geert Krag Hansen, født 8. september, død 3. oktober 1737. Versaler indenfor indridset båndramme med akantusklokke i hjørnerne.