Gravsten Niels Hansen

Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling

Stenen er rejst over  Abbed Niels Hansen.

Stenen har en latinsk randskrift med reliefminuskler: “Hic iacet frater Nicolaus Iohannis qvondam abbas huius loci qvi obiit anno domini mdxl” oversat “Her ligger broder Niels Hansen, fordum dette steds Abbed, som døde i herrens år 1540”.

Under en arkade, der har renaissance-balustre og kølbue med versalindskrift “Ecce homo” og foroven ender i dyrehoveder, står en dødning, omgivet af slanger og tudser, plantende abbedstaven i abbedhuen. I stenens hjørner krydslagte stavrammer med evangelisttegn.

Stenen der måler 189 cm x 105 cm er udført i sandsten fra Öland.