Våbenskjold

Et våbenskjold på murbrok stammende fra en af hvælvingspillerne i skibets nordside.

Våbenskjoldet tilhørte Peder Krumpen fra omkring 1400 tallet.