Gravsten Peder Pedersen

Gravsten over Peder Pedersen, skriver og ridefoged for Ringsted kloster, død 13. august 1620 og hustru Birgitte Berndsdatter. Skrifttavle i spinkel kartouche, foroven en engel, der holder i kartouchefligene. Hjørnecirkler med 
siddende evangelister og forneden bomærkeskjolde. Stenen har en rest af religiøs randskrift.