Gravsten Peder Hansen Freisleben

Gravsten over købmand Peder Hansen Freisleben, født 20. juli 1719, død 24. juni 
1786, og hustru, Johanne Kirstina Antoni, født 30. marts 1728. Foroven en flyvende engel, i de øvre hjørner en roset, på siderne borter af klokkeblomster.