Knud Lavards gravsten

Dansk hertug af Slesvig 1115-1131 og vendernes knés (fyrste) fra 1128/29 til 1131.

Født: 12. marts 1093, Død: 7. januar 1131

Knud Lavard  (tilnavnet Lavard: brødgiver, engelsk. Lord) var søn af Erik 1. Ejegod og dronning Bodil, og som ægtefødt søn formentlig udset til at efterfølge Erik som konge. Han var ved faderens død en dreng og blev derfor forbigået ved kongevalget til fordel for Erik Ejegods broder Niels.

Han blev gift med Ingeborg af Novgorod, med hvem han havde fire børn: døtrene Margrethe, Kirsten og Katharina samt sønnen Valdemar, den senere Valdemar 1. den Store.

Knud Lavard blev opdraget af Skjalm Hvide og hertug Lothar af Supplinburg den senere kejser, da forældrene var på korstog. Ca. 1120 fik Knud hertugdømmet Slesvig af sin farbror kong Niels, måske som kompensation fordi han ikke blev konge. Knud Lavard lå hele tiden i krig med sin fætter Henrik Godskalksen. Da denne døde i 1127 indsatte Lothar Knud som konge af abroditterne. Knuds krige var missionskrige, der skulle omvende hedninger og skabe fred for de kristne. Knud blev dræbt i Haraldsted Skov ved Ringsted af sin fætter Magnus, kong Niels' søn, måske fordi han var konkurrent til tronen. Der skete mirakler ved Knuds grav og han blev symbol for korsfarerne. Knud Lavards søn Valdemar 1. (den Store), der var født efter hans død, forsøgte at få ham helgenkåret i 1146. Men først i 1169 blev Knud Lavard officielt helgenkåret af pave Alexander 3, ved bulle af 8.november 1169.

Den nuværende gravsten er fra 1855 med inskriptionen "Sanctus Canutus Dux" (hellig Knud hertug). De to løver på gravstenen er fra hertugdømmet Slesvigs våbenskjold, men dette blev først brugt af hertug Abel i 1232.

Knud Lavard vises i billedkunsten med blomsterkrans eller hertugkrone.

Knud Lavard
Foto: Det Kongelige Bibliotek (Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0).

Han ses i Kalkmaleri i bl.a. Sankt Bendts Kirke i Ringsted (begyndelsen af 1300-tallet) og Vigersted Kirke ved Ringsted (ca. 1450). 

Se også Knud Lavards oprindelige gravsten i nordre sideskib.

Læs også: Stamtræ - konger