Gravsten Johan Beck

Stenen der måler 227 cm x 131 cm er udført i kalksten fra Öland og er rejst over over Johan Beck, død i Ringsted 16. januar 1600.

Midt på stenen en legemsstor figur i fuld rustning omgivet af 16 anevåben med udslidte underskrifter. I stenens fodfelt er reliefversaler.