Stolestader

Stolestaderne i kirken er udført i eg (høj renaissancestil) fra 1591.

Stadegavle har rundbueportaler med kannellerede pilastre og glatte bueslag. Dørene har tilsvarende rundbuede portalfyldinger og foroven en smal liggende profilfylding. Trekantgavlene har tre lysetoppe.

Sydsidens næstøstligste dør har reliefskårne versaler: ”Ano Domi 1591”. I nordsidens næstøstlige gavl er indskåret et G og reliefskåret et P forneden. I sydsidens næstøstre sydgavl er i buehjørnet indskåret: ”L M P 1598”. På en af sydrækkens døre er anbragt en sølvplade fra omkring 1800 med indskrift: ”Tilhører Amtsstuegaarden”.

Kirken har siddepladser til ca. 600 besøgende.