Kalkmaleri Knuth

Over arkaden fra koret til det søndre kapel findes det Knuthske våbenskjold fra 1776 (Stiftamtmand Grev Eggert Christopher Knuth). På den tilsvarende plads i korets nordside fandtes tidligere biskop L. Harboes våbenskjold.

Våbenskjoldet firdelt med hjerteskjold, der viser slægtens ovennævnte mærker, 1. og 4. felt ved en sølvsparre tværdelt af blåt, hvori to seksoddede guldstjerner, og rødt, hvori tre sølvlærker (slægten Lerche), 2. felt tre gennem en krone stukne guldpile i purpur, 3. felt delt af sølv, hvori en halv guldbevæbnet sort ørn, fast på delingen, og sølv; tre grevekronede hjelme, den midterste prydet med slægtens eget hjelmtegn, den heraldisk højre med en sølv strudsefjer mellem to blå og yderst to guld, den venstre med to jernklædte arme, holdende kronen og pilene; skjoldholdere to vildmænd.