Gravsten Jens Skave med hustru og søn

Stenen er rejst over Jens Skave med hustru og søn, sidstnævnte død 1452.

Stenen har, afvigende fra tidens gængse form, indskriften anbragt på midtpartiet foroven med reliefmajuskler i lantisk tværskrift: ”Hic iacent dominus Johannes Skawe miles cum uxore sua domina Cristina et filio suo domino Nicolao Skawe milite qvi Nicolaus obiit MCDLII” oversat: “Her hviler hr. Johannes Skave, ridder, og hans hustru, fru Kirstine og hans søn hr. Niels Skave, ridder, hvilken Niels døde 1452”.

Forneden ses skavevåbnet, flankeret af to skjolde med hustruens fædrene og mødrene våben: snekken og bjørn. I de øvre hjørner dobbeltrosetter. 

Stenen der måler 245 cm x 142 cm er fra omkring 1500 tallet udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Jens Skave
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling