Kalkmaleri Kristus

På den første af skibets søndre arkadepiller er malet et billede fra omkring 1400 tallet af Kristus der velsigner med den højre hånd samt en verdenskugle i den venstre hånd.

Kristus er iført rødbrun Kjortel med minuskelindskrift: “hic est altitudo saluatoris” oversat: “Her er frelserens Højde”.