Skjoldfrise

Skjoldefrisen, består af ca. 100 skjoldemærker fordelt i midtskibet og nordre korsarm (i søndre korsarm kun fragmenter). En større del af de i frisen nævnte navne er ubekendte, ligesom mange af våbenmærkerne ikke kan henføres til nogen kendt slægt.

Størstedelen af dem, der kan identificeres, tilhører omegnens herremandsfolk fra 1300-1400 tallet, fremfor alt de talrigt repræsenterede Skaver, hvis gårde i Eskildstrup (Sneslev sogn) og Simendrup (Førslev sogn) lå tæt syd for Ringsted. Andre er Herluf Nielsøn og Niels Herlufsøn (Snekken) på Englerup (Sigersted sogn), Tevs Rosengaard af Kværkeby, Fru Giese (Meinstorf) af Fredsgaarde (Sneslev sogn), landsdommer Henrik Meinstorf og hans datter Fru Ane til Valsøgaard (i sin lange Enkestand Hofmesterinde for tre dronninger, myrdet på Ringsted landsting d. 20. januar 1535).

Skjoldfrise

Af andre kan nævnes:

  • Basserne til Sørup (Vetterslev sogn)
  • Jens Gyrstinge til Aas (Glumsø sogn)
  • Fru Benthe (Gammel) af Farringløse
  • Niels Pedersen (Gyldenstjerne) til Aagaard og Bregentved
  • Bjørn Johansøn (Bjørn) til Valby 
  • Bent Jonssøn (Bille) på Brorup
  • Bispegaard, ved Slagelse,
  • Fru Chirstine (Rud) af Løve

Skjoldfrise
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling - klik for stort format