Claus Pavels gravsten

Gravsten for Claus Pavels, borgmester, kirkeværge og hustru Magdalene Bertelsdotter, død 1680. Versal randskrift med personalia, i midtpartiet to skriftsteder og et vers:

"En Rimt, en Karpe kand tiit over Vaaden springe, det vil dend klogist Mand for Døden ei gelinge."

"Vi sankis i hans Draf af Verdens beske Søe til Stierners søde Haf, hvor vi kand aldrig døe."