hertug Christophers gravsten

Hertug af Sønderjylland (1167)

Født 1149, død 15. april 1173.

Christopher var søn af Valdemar 1. den Store og hans frille Tove (Frille: tidligere anvendt betegnelse for en kvinde, der lever i et fast parforhold uden at være gift).

Han voksede op hos Peder Torstensen og Cecilia Skjalmsdatter på Pedersborg og blev også oplært af Absalon. Christoffer blev hertug af Slesvig, ligesom hans far og farfar havde været og deltog også i slaget med venderne.

Stenen er fra 1855 med inskriptionen: Christophrus filius Waldemari primi (Christopher, søn af Waldemar den Første).