Mindetavle Dagmar

Mindetavle over Dronning Dagmar. Teksten til venstre på tjekkisk og på dansk til højre. Den blev afsløret i september 1928. Den er opsat på foranledning af Czekoslovakisk Dansk Selskab i Praha.

Teksten på dansk lyder:

"Fra Czekisk land kom dronning Dagmar. Bragte fred til alle fredløse. Frihed til dem i lænker og med sejrende kærlighed vandt hun danske hjerter. Fred, frihed og kærlighed skal hendes minde altid forkynde til begge nationer. Opsat på initiativ af Czekoslovakisk Dansk Selskab i Praha og afsløret september 1928."