Gravsten Herluf Skave og hustru

Stenen er rejst over Herluf Skave og hustru.

Stenen har en randskrift med lantinsk reliefminuskler: “Hic iacet nobilis vir Herlogus Skawe armiger de Asgilstrup qui obiit anno domini md et uxor eius domina Ølgard Henningsdotther” oversat: “Her hviler velbyrdig mand Herluf Skave, væbner til Eskildstrup, som døde i herren år 1506, og hans hustru fru Øllegaard Henningsdatter”.

Stenen har et hjørnefirpas med evangelisttegn og midtpå to indridsede våben: Skave og Valkendorf.

Stenen der måler 220 cm x 133 cm er fra omkring 1500 tallet udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Herluf Skave
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling