Epitafium

Pompøst epitafium fra 1575 over Oluf Mouritsen til Bollerup, Brentved og Clausholm, død 25. juni 1573 og fru Anne Hardenberg. Epitafiet er udført i alabast og gråblå kalksten.

Arkitektonisk fremstiller epitafiet ægteparret knælende ved en bedepult foran et relief af Kristi opstandelse. I trekantgavlen Gud fader, som topfigurer dyder. I nedhænget findes en indskriftsplade med reliefversaler.

Epitafiet hører til den første danske gruppe af nederlandsk-prægede høj-renaissance skulpturer og dets meget karakteristiske figurstil genfindes i Lunds domkirkes altertavle.

Anne Hardenberg blev kendt i Danmarkshistorien som kong Frederik 2.s ungdomskærlighed. Hun var tilknyttet prins Frederiks mor, dronning Dorotheas jomfrukammer fra omkring 1557 til dronningens død i 1571. Anne Hardenbergs veninde var bl.a. Birgitte Gøye, der var gift med Herluf Trolle. Kort efter kongens bryllup i 1572 med Sophie af Mecklenburg, giftede Anne Hardenberg med sin gamle bejler, den skånske rigsråd Oluf Mouritsen. Rigsråden døde allerede et ½ år efter og Anne Hardenberg sad da som rig enke på Bregentved gods frem til sin død. Oluf Mouritsens fætter var i øvrigt den kendte rigshofmester Peder Oxe.

Se også Gravsten - Oluf Mouritsen og Anna Hardenberg