Neergaard 1
Et meget anseligt monument (opført 1791) i det nordlige sideskib bag jerngitter er, epitafiet over Jens Bruun Neergaard til Svenstrup, født 14. juli 1742, død 2. april 1788, og hustru, Anna Maria, født Møller, født 23. marts 1743, død 23. oktober 1802.

Epitafiet er udført i forskelligt farvet norsk marmor. Under rundbuen, der indfattes af en stor pyramide med Neergaards våben og ægteparrets portrætmedaljoner står ægteparrets to sarkofager med indskriftstavler. Over sarkofagerne hænger en messing lampe.

Neergaard 2

Han var søn af krigsråd Peter Johansen Neergaard og fik i 1763 af sin fader skødet på Svenstrup, hvis gods han betydelig forøgede, og hvor han opførte den nuværende hovedbygning. Blev i 31. maj 1780 sammen med sin bror, Johan Thomas de Neergaard, adlet med navnet de Neergaard.

Neergaard 3

Mindesmærket er af J. Wiedewelt.