Gravsten Hans Lavridsen
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling

Stenen er rejst over Abbed Hans Lavridsen (Johannes Laurentii), død 2. september 1561.

Abbeden afbilledet på stenen i verdslig dragt med handsker og bog, ståendende i en spinkel arkade. Der er på stenen en latinsk indskrift i form af et vers.

Stenen måler 240 cm x 125 cm er udført i sandsten fra Öland.