Gravsten Fridrich Andersen

Gravsten over Fridrich Andersen fra Høms mølle, død i sit 50 år, og datter, Anna Maria, død i sit 3 år. Stenen bekostet og pålagt 10. september 1720.