Gravsten Hans Mortensen

Stenen er rejst over Abbed Hans Mortensen.

Stenen har en randskrift med latinsk reliefminuskler: “Hic iacet frater Johannes Martini qvondam abbas huius loci qvi obiit anno domini mdxxxvii” oversat: “Her ligger broder Hans Mortensen, fordum dette steds Abbed, som døde i herrens år 1537”.

Under en Arkade med sengotisk bladværk og balusterformede ungrenaissance-søjler står Abbeden i fuld figur med lukkede øjne og krumstav i højre hånd. I stenens hjørnerammer er evangelisttegn.

I 1901 blev stenen optaget og lige under den fandtes en sammenfalden, læderbetrukken trækiste med navneplade over Dr. jur. Johan Knoppert, død 1591. Under denne kiste stod Abbedens, af træ, opstillet på to murede afsatser, sammensunken i midten.

Stenen der måler 241 cm x 127 cm er udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Hans Mortensen
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling