Valdemar 3. - den unges gravsten

Dansk medkonge i perioden 1218-1231.

Født 1209, død 28. november 1231.

Valdemar 3. (den unge) var søn af kong Valdemar 2. (Sejr) og Dronning Dagmar.

Inskriptionen på gravstenen er: Waldemarus terti Rex Danie Filius Waldemari Secundi (Waldemar den tredje, Danmarks konge, søn af Waldemar den anden)

Valdemar 3. blev i 1215 af et stormandsmøde forsamlet på Samsø valgt som sin fars medkonge og samme år hyldet på Viborg Landsting. I 1218 blev han desuden kronet ved en stor ceremoni i Slesvig Domkirke. Under en jagt på Lyø i maj 1223 blev Valdemar og hans far taget til fange af én af jagtgæsterne, grev Henrik af Schwerin, og begge måtte tilbringe ca. 3 år i fangenskab før de blev løskøbt. Valdemar den unge nåede at blive gift med prinsesse Eleonora af Portugal, men i 1231 såredes han dødeligt af et vådeskud under en jagt på Refsnæs i en alder af 22 år. Ægtefællen var død i barselsseng 3 måneder tidligere. En klagesang forfattet efter hans død viser, at man havde haft store forhåbninger til den unge konge.

Læs også: Stamtræ - konger