I Valdemar 1. - den stores grav fandt man i 1855 en blyplade med to indskrifter, som beretter om kongens meritter.

Pladen beretter hovedsagelig om den helt centrale bedrift i Valdemar den Stores regeringstid, nemlig erobringen af det hedenske Rügen, samt om hans fredelige regeringsperiode efter borgerkrigen 1131-1157.

Den første indskrift er den ældste og er formentlig skrevet kort efter Valdemars død. Den anden indskrift, der omtaler Valdemar den Store som Valdemar den Første, må være skrevet efter Valdemar Sejrs tronbestigelse i 1202.

Indskriften på blypladen er:

1. indskrift, ca. 1183

Her hviler danernes konge Valdemar, slavernes første undertvinger og behersker, fædrelandets befrier, fredens bevarer. Han, den hellige Knuds søn, undertvang rygboerne og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Han døde i det herrens år 1182 i sit 26. regeringsår, den 12. maj.

Latinsk:
Hic iacet Danorum / rex Waldemarus, primus / Sclauorum expugnator et / Dominator, patrie liberator, / pacis conseruator. Qui filius /  sancti Kanuti Rugianos expugnauit et ad fidem Christi primus / conuertit. Obiit autem anno dominice / incarnationis MCLXXXII, regno sui anno / XXVIIIII Idus Maii.

2. indskrift, ca. 1202

Her hviler danernes konge, Valdemar den Første, den hellige Knuds søn, slavernes mægtige erobrer, det undertrykte fædrelands udmærkede befrier, fredens genopretter og bevarer. Han undertvang lykkeligt rygboerne, ødelagde deres afgudsbilleder og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Han anlagde også som den første til hele rigets beskyttelse en mur af brændte sten, som i almindelighed kaldes Danevirke, og byggede et tårn på Sprogø. Han døde i det herrens år 1182 i sit 26. regeringsår, den 12. maj.

Latinsk:
Hic iacet Danorum rex Wal / demarus primus, sancti Kanuti fi / lius, Sclauorum potens expugnator, / patrie oppresse egregius liberator, / pacis reparator et conseruator. / Hic Rugianos feliciter expugnauit / et ad fidem Christi eosdem primus destruc / tis ydolis conuertit. Murum quoque ad tocius / regni presidium, qui wlgo Danewerch / dicitur, ex lateribus coctis primus construxit; / et castellum in Sproga edificauit. / Obiit autem anno dominice incarnationis / MCLXXXII, regni sui XXVI / IIII Idus Ma