Gravsten Niels Pedersen Gyldenstjerne

Stenen er rejst over Niels Pedersen (Gyldenstjerne), ejer af Bregentved.

Stenen har en randskrift med lantisk reliefminuskler: “Hic quiescit dominus Nicolaus Petri miles de Aagaard in Iucia qvi erat pater Mauricii quorum anime reqviescant in pace” oversat: “Her hviler hr. Niels Pedersen, ridder, til Aagaard i Jylland, som var Mourids’s Fader, deres sjæle hvile i fred”.

Midt på stenen står ridderen i fuld rustning, på hovedet en flettet krans til at støtte hjelmen, lukkede øjne, draget sværd i højre og i venstre hånd holdende i en rem et skjold med Gyldenstjerne-våben.

I hjørnerne firpas med evangelisttegn. Stenen stammer fra Næstved Sortebrødreklosters kirke.

Stenen måler 219 cm x 129 cm er fra omkring 1500 tallet udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Niels Pedersen Gyldenstjerne
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling