De store kalkmalerier mellem og udenom de nedre vinduer i korrundingen må stamme fra den tid, da kirken (1268) genindviedes efter den store brand.

Korets malerier blev fundet i 1868.

De er malet på glittet kalkpuds, og farveholdningen er endnu helt romansk, med blåt blandt hovedfarverne. Bunden er grågrøn og foroven blå. I de store portalfelter står figurer, som træder på sammenkrøbne, ondt skulende skikkelser, men de er meget ufuldstændig bevaret og alle hårdt restaureret.

Fra venstre ses:

 • en helgeninde med palmegrene, der er fortolket som S. Katharina


  Kalkmaleri kor 1


 • Jomfru Maria med barnet

  Kalkmaleri kor 2


 • formegentlig sankt Knud Hertug (Knud Lavard)

  Kalkmaleri kor 3
  Øverst er Frederik II.s og Dronning Sophies våbenskjold med tilknyttede versal-underskrifter blevet malet mellem de nedre vinduer i apsiden, men kun dronningens er bevaret. • kong Erik 4. - Plovpenning

  Kalkmaleri kor 4