Gravsten - Mourits Olufsen Krognos

Stenen er rejst over Mourits Olufsen, hans moder og hustru.
Stenen, der er Danmarks største adels-gravsten, har et stort midtrelief med tre figurer: den høje rustningsklædte mand der lægger sin hånd på skulderen af hustruen, der ligesom hans moder er i enkedragt.

Øverst en volutgavl i tidlig høj-renaissancestil med latinsk indskrift hørende til to basunengle.

Figurfeltet indrammes af otte og otte aner, de fire nærmeste aner som hjelmede våben over figurfeltet, resten langs feltets to sider som skjolde holdte af nøgne smådrenge.

Under figurfeltet reliefversaler over ridder Mouriitz Olufssen (Krognos) til Bollerup, høvedsmand til Skioldenes, død 1550, hans Moder, Ane Mourtizdotter, Olluff Stiigsønns enke til Aagaard, død 1545, og hans hustru Ellenne Gøye til Claxholm, død 1563.

Stenen måler 407 cm x 202 cm er fra omkring 1553 udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Mourits Olufsen Krognos
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling