Gravsten Peder Nielsen
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling

Gravsten over abbed Peder Nielsen, død 1518.

Stenen har en randskrift med reliefminuskler: "Hic iacet frater Petrus Nicolai qvondam abbas hujus loci qvi obiit an(n)o d(omi)ni mdxviii" ("Her ligger broder Peder Nielsen, fordum dette steds Abbed, som døde i Herrens år 1518"). Midt på stenen står i svagt relief Abbeden i fuld figur med krumstaven i højre hånd. I hjørnecirklerne er der kranier.