Gravsten Gravsten over borgmester Madtz Lauridtzøn og hustru, Kirstine Jacobsdatter

Gravsten over borgmester Madtz Lauridtzøn, død 1697 og hustru, Kirstine Jacobsdatter, død 1698, samt deres to sønner Lauridtz og Jørgen Madtzøn.

Forældrene i tidens dragter er fremstillet knælende under et bueslag, i hvis brudte gavl en svævende engel med krans og palmegren. Forneden mellem forældrene leger to smådrenge. Stenen har en religiøs randskrift. Stenen er udført i blålig ølandsk sten og måler 209 cm x 150 cm.

Se også Epitafium Mads Lauridtsen & Kirsten Jacobsdatter