Gravsten Torben Oxe

Stenen er rejst over Torben Oxe, død 1547.

Forneden på stenen er inskriptionen: “Her liger begraffvid salig Torben Oxe som war (har) Iahan Oxiis Søn til Nielstrup oc døde på Gisselfeld den 9. D(ag) Januari 1547. Gud gifve hannom en salig opstandelse”.

Portrætfigur på stenen i relief, klædt i rustning med Morion-hjelm, draget sværd. Figurfeltet indrammes af en spinkel ungrenaissance-arkade og bræmmes af 16 anevåben.

Stenen måler 227 cm x 136 cm er udført i sandsten fra Öland.

Gravsten Torben Oxe
Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling