Dronning Dagmars gravsten

Født ca. 1186, død 24. maj 1213 i Ribe.

Datter af kong Ottokar 1. af Böhmen og Adela af Meissen

Gift med Valdemar 2. (Sejr) i 1205. De fik sønnen Valdemar 3. - den unge.

Dronning Dagmars grav ligger ved siden af Valdemar Sejrs. Inskriptionen på gravstenen er: Regina Dagmar Prima uxor Waldemari secundi”: (Dronning Dagmar. Første hustru af Waldemar den Anden).

Richiza, var Valdemars Sejrs søster og svensk dronning, og hun døde 8 år efter Dagmar. Hun blev begravet ved siden af Dagmar, men begge grave blev ødelagt i 1683, da pastor Christen Blichfeldt indrettede et stor gravkammer til sig og sin familie. I dag er det kun Dagmars grav, som er markeret i gulvet.

På Christian 5‘s tid foretog man udgravninger i Sankt Bendts Kirke. Her fandt man et byzantisk kors, som blev indleveret på Det kongelige Kunstkammer med oplysningen om, at det var fundet i dronning Dagmars kiste. Det er ikke helt sikkert, at dette er sandt. Det kan også være fundet i graven af dronning Richiza. Hendes mor var jo Dronning Sophia af Minsk, som havde forbindelse til den byzantiske kejser. Det er et byzantisk relikviegemme fra omkring år 1000, som kunne åbnes. Det er nu loddet sammen, men man mener, at det indeholder en splint af Kristi kors.

I folkeviser fremstår dronning Dagmar som kristen, smuk, blid og elsket af folket, i modsætning til dronning Beringeria, Valdemars Sejrs anden hustru.