Gravsten Oluf Mouritsen og Anna Hardenberg

Stenen er rejst over Oluf Mouritzen (Krognos) til Bolderup, død 25. juni 1573 på Clausholm, og hustru “An Hardenbierg” (Anna Hardenberg), død 15. februar 1589.

Oluf Mouritzen, Bregentveds ejer, står i fuld pladerustning og Anna Hardenberg i enkedragt mellem joniske søjler, omgivet af anevåben, af hvilke de otte er anbragt i frisen, otte i figurfeltet.

I 1901 undersøgtes gravhvælvingen under stenen, der ved denne lejlighed blev sænket. Hvælvingen var delt i to, hvoraf Mouritz Olufsen Krognos’ grav, der var åbnet 1817, var fuldstændig forstyrret, medens Oluf Mouritzens og Anna Hardenbergs grav var urørt. De to kister havde stået på murede afsatser. Anne Hardenbergs kiste var sammenfaldet og Oluf Mouritzen lå i en blykiste, der atter var nedsat i en trækiste, som ligeledes var sammenfaldet. På låget lå hans kårde, der tillige med kistebeslag af sølv nu findes i kirkens museum. Anna Hardenbergs kisteplade, af forgyldt messing, er på Nationalmuseet.

Stenen måler 287 cm X 184 cm udført i sandsten fra Öland.

Se også Epitafium Oluf Mouritsen og Anne Hardenberg

oluf mouridtsen gravsten ekstern

Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling